• Bijna 1 miljoen mensen onder behandeling bij een alternatieve genezer

  In de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar  onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de alternatieve genezer.

  Acupuncturist meest bezochte alternatieve genezer
  In 2010-2012 was een kwart van de behandelden door een alternatieve genezer onder behandeling van een acupuncturist. Ook de homeopaat werd relatief vaak, door 22 procent van de bezoekers van een alternatieve genezer, genoemd. Zo’n 17 procent bezocht een chiropractor. Gebedsgenezers, antroposofen en kruidengenezers werden het minst vaak genoemd.

  Vooral 30-tot 65-jarigen  bezoeken alternatieve genezer
  Van de mensen die een alternatieve genezer bezochten, heeft 63 procent een langdurige aandoening  en bezocht ruim de helft naast de alternatieve genezer ook een specialist. Vrouwen bezochten tweemaal vaker dan mannen een alternatieve genezer. Het zijn vooral 30- tot 65-jarigen die onder behandeling zijn van een alternatieve genezer. De oudste leeftijdsgroepen bezochten minder vaak een alternatieve genezer.

  Hoogopgeleiden vaker onder behandeling van alternatieve genezer
  Hoogopgeleiden – met een hbo- of wo-diploma – zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan lageropgeleiden. Wie slechts basisonderwijs heeft gehad, is het minst vaak onder behandeling.

  Met een aanvullende verzekering vaker naar de alternatieve genezer
  Verder blijkt dat aanvullend verzekerden vaker onder behandeling zijn van een alternatieve genezer dan degenen die slechts  een basisverzekering hebben. Van degenen  met alleen een basisverzekering was 3 procent onder behandeling van een alternatieve genezer in 2010-2012. Onder aanvullend verzekerden was dat 7 procent. Het kan hier echter om alle soorten aanvullende verzekeringen gaan. Of de aanvullende verzekering ook daadwerkelijk is afgesloten vanwege vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, is uit dit onderzoek niet te bepalen.

  Ook huisarts past wel eens alternatieve geneeswijzen toe
  Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe. Zij bieden bijvoorbeeld acupunctuur aan of schrijven een homeopathisch middel voor. In 2010-2012 gaf 4 procent van de bevolking aan te weten dat zijn of haar huisarts dat ook deed. Ruim de helft zei dat niet te weten. Van degenen met een huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, gaf 13 procent aan dat de huisarts in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van zo’n geneeswijze.

  Dik tevreden met alternatieve genezer
  Degenen die contact hadden met een alternatieve genezer zijn daar erg tevreden over. Gemiddeld gaven zij in 2010-2012 een 8,1 als rapportcijfer. Ter vergelijking: de huisartsenpraktijk werd gewaardeerd met een 7,7 en de specialist  kreeg een 7,8.

  Bron CBS/Marieke Houben – van Herten

  Leave a reply →
 • Gepost door Check-up And Health on 10/23/2014, 10:02

  Beste uwklassiekhomeopaat.nl,

  Wij willen u bedanken voor de mooie uitleg over alternatieve geneeswijzen en de behandelingen ervan. Vaak is er onduidelijkheid over wat precies deze behandelingen betekenen en kunnen doen.

  Wij wensen u heel veel succes met uw website.

  Met vriendelijke groet,

  Clifford en Nancy
  http://www.checkupandhealth.nl

  Reply →

Geef een reactie

Cancel uw reactie