Wat is Klassieke Homeopathie

  Waarom

  Een mens voelt zich goed wanneer hij in harmonie met zichzelf en zijn omgeving leeft. Door invloeden van buitenaf, zoals ziekte, een ongeluk, verdriet door scheiding of overlijden en medicijngebruik, kan iemand zodanig uit balans zijn gebracht dat hij uit zichzelf niet meer in staat is om in evenwicht te komen. Ook kan men ziek worden vanuit de erfelijke lijn. Ieder mens heeft een hoeveelheid erfelijke bagage meegekregen. Ziektes, maar ook ‘zwakke plekken’ ziet men soms bij meerdere personen in een familie terug. Klachten zijn tegenwoordig ook vaak het gevolg van overmatig medicijngebruik.

  Zelfherstellend vermogen

  Als er een situatie is ontstaan waarin het niet meer lukt de balans te herstellen, als met andere woorden het natuurlijk herstellend vermogen te kort schiet, kan homeopathie uitkomst bieden. Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke en zelfherstellende vermogen van de mens stimuleert en herstelt. De keuze van de passende homeopathische middelen wordt strikt individueel bepaald. Het is niet alleen gebaseerd op de klacht of de ziekte waarmee u komt, maar ook op uw persoon. Dit betekent dat uw homeopaat, naast uw klachten, ook de kenmerken die u tot een uniek persoon maken meeneemt bij het bepalen van zijn middelenkeus.

  Ziekteclassificatie

  Deze manier van werken is gebaseerd op de ideeën van Samuel Hahnemann (1755 – 1843), de grondlegger van de klassieke homeopathie. Hahnemann ontdekte dat het behandelen van alleen een klacht niet voldoende is. Om het probleem echt op te lossen moet er op een dieper niveau naar de patiënt gekeken worden en moeten de verschillende factoren die van invloed zijn op het ontstaan van een klacht in beeld worden gebracht en worden geanalyseerd. De methodiek die hij daartoe heeft ontwikkeld is de ziekteclassificatie. Homeopaten die zijn geschoold in de ziekteclassificatie zijn herkenbaar aan het predicaat ‘klassiek homeopaat RH’. RH staat voor Register-Homeopaat. Deze is herkenbaar aan het hieronder afgebeelde logo.

  Effectieve therapie

  Homeopathie ondersteunt en herstelt de natuurlijke afweer en helpt daardoor voorkomen dat klachten optreden. Zijn er toch klachten ontstaan, dan is homeopathie een effectieve therapie bij zowel plotseling opkomende als chronische klachten. Ook bij klachten waarvoor op basis van medisch onderzoek geen verklaring is te vinden, maar waardoor u zich toch niet fit voelt, kan homeopathie heel heilzaam zijn. Soms is genezing niet meer mogelijk. In die situatie helpt homeopathie de klachten te verlichten.

Stenen_balans-300px

''Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke en zelfherstellende vermogen van de mens stimuleert en herstelt.''